Ackes har stor uteservering där vi placerat borden med avstånd. Man beställer sin mat genom lucka, personer i kön skall

ha 2m avstånd. Ingen barservering är tillåten

Proaktiv handlingsplan som Ackes följer för att minimera risken för smittspridning i restaurangen

Säkerhet och välmående hos våra medarbetare och gäster är av högsta prioritet. För att ni ska känna er trygga här hos oss har vi infört förebyggande försiktighetsåtgärder.

Personal som arbetar är frisk. Vi har haft en grundlig genomgång med personalen om allvaret i läget och hur de ska göra för att arbeta ännu säkrare än vad vi gör redan idag, samt vara extra vaksam på eventuella symptom.

Allmänt lokalen:
Vi städar och desinficerar ytor såsom bardisk, bord, handtag, betalterminal etc. med tät intervall.

Köket:
För att hålla en god matsäkerhet för våra gäster ingår korrekt hantering av livsmedel, rena ytor och maskiner samt god handhygien.

WC:
Vi städar och desinficerar ytor med tätare intervall än normalt.

Personalutrymmen:
Vi städar och desinficerar ytor dagligen. All personal är extra noga med handhygien.

Vad kan du som gäst göra?

  • Är ni förkylda, har feber, hosta eller varit utomlands under de senaste veckorna så råder vi er att följa myndigheternas riktlinjer och stanna hemma.
  • Använd den handsprit som finns utplacerad i restaurangen.
  • Finns fler frågor så hjälper vi gärna till att svara på dem.